Alexandra MirekováProjektový manažment

Dalo by sa povedať, že som veteránkou pohybových workshopov a tanečných predstavení; vymetám a to doslovne - sály, javiská a hľadiská... A verím, že ešte nekončím. Lebo svet tanca ma udržiava v pohybe, či už „duševne“ alebo pracovne, ale hlavne vždy „celotelovo“. Som tiež produkčnou. Pri práci používam tanečné skúsenosti, prirodzene. Všetko podstatné naďalej objavujem priamo v praxi (s o. z. SKOK!).

KOMUNITA