Jakub TurčanPR a komunitný manažment

Veľkú časť detsva a celú pubertu som tancoval v detskom folklórnom súbore Klások. Popri strednej škole som sa venoval divadlu, s ktorým sme navštívili aj niekoľko ročníkov Scénickej žatvy v Martine. Práve tam som sa zúčastnil môjho prvého pohybového workshopu. K neprofesionálnemu divadlu som sa vrátil počas magisterských štúdií (médií a komunikácie na FHS UK) v Prahe; v priebehu piatich rokov som si s divadelnou skupinou The Drama Queens (zameranou na inscenovanie v angličtine) skúsil prácu herca, scénografa, dramaturga i režiséra. Pritom som si ďalej rozvíjal pohybové obzory na workshopoch súčasného tanca a divadla. Po mnohých rokoch práce v jazykovom vzdelávaní (ako lektor a koordinátor výučby) som sa v roku 2016 rozhodol svojej vášni pre performatívne umenie venovať naplno. Ako produkčný, projektový a PR manažér som pracoval s Yurim Korecom, o.z. mimoOs či Platformou pre súčasný tanec. Na komunikačných obsahoch pre SKOK! pracujem od prvého ročníka projektu O umení tela (2018).