THE TOUCH OF THE OPEN

performatívna esej o myslení, v akcii a písaní

 

Pojem „the touch of the open“ vyjadruje zážitok vnútorného otvorenia, sprevádzaného pociťovaním takmer reálne fyzického dotyku. Je to intuitívny pocit so silným transformačným potenciálom. Dichotómia vnútorného a vonkajšieho sa náhle rozplynie.

 

THE TOUCH OF THE OPEN je procesuálne orientované dielo, na ktorom pracujem od roku 2017. Rád to pripodobňujem k písaniu knihy, ktorá je zložená z kapitol s vlastnými názvami a ktorej formu sa spisovateľ rozhodol poňať ako živú hru s myšlienkami a jazykom. Ochotný vystaviť sa neznámemu.

Platí to najmä pre jeho úvodnú kapitolu exposition...
Do akej miery je možné tradičné formy divadelnej a performatívnej tvorby transformovať do foriem vytváraných s komunitným významom? Nejde mi o popretie tradícií. Zvyky za môžu potvrdiť, zmeniť a niekedy je nutné ich opustiť.

...exposition je performatívna príležitosť odkrývať vnútorné pohnútky nám všetkým dôverne známe, v celej škále od váhania k činu. Je to tiež pozvánka do procesu neustálej a vedomej sebareflexie. „Divák“ je pozvaný k účasti. Napriek tomu si svoju rolu vyberá sám. Byť vzdialeným pozorovateľom alebo sa chopiť príležitosti byť jedným z hýbateľov udalosti.

 

Kľúčové myšlienky pre vstup:

  • Neexistuje vlastníctvo ani autorstvo.
  • Neexistujú žiadne vopred stanovené hranice týkajúce sa intimity.
  • Každá cesta jednotlivca má svoju hodnotu.
  • Bez ľútosti môžeme opustiť minulosť a čo si myslíme, že vieme.
  • Každá kríza identity je vítaná.
  • Význam objektov v priestore, vrátane tela, je tekutý.

 

Premiéra: 15. január 2019, Ponec - divadlo pro tanec, Praha

 

Foto: Marek Jančúch, Natália ZajačikováKatarína Baranyai

arrow leftarrow right