Aktivity

SKOK! organizuje aktivity smerujúce k zlepšovaniu pozície fyzických umení a k rozvoju podmienok pre tvorbu, výskum a prezentáciu týchto umení na slovenskej kultúrnej scéne a v zahraničí. Záleží nám predovšetkým na priblížení a prehĺbení vnímania fyzických umení slovenskej širokej verejnosti a preto ponúkame cykly seminárov pre verejnosť formou neformálneho vzdelávania - tzv. WorkShoW, ktoré je prepojené s priblížením práce umelcov divákom aj cez aktivity prinášajúce možnosť priameho kontaktu s umelcami a ich tvorivou prácou - diskusie po predstaveniach, tzv. showings - ukážky tvorivého procesu v niekoľkých jeho štádiách ešte pred uvedením premiéry, možnosť byť súčasťou tvorivého procesu.

Kontakt
Hlavný partner projektov

Fond na podporu umenia podporil z verejných zdrojov projekty:
Tancujúce telo a svetlo, You Are Here, Solus, Aktivity 2017, O UMENÍ TELA 2018 "Nebojme sa tanca!", O umení tela 2019, O umení tela 2020.

 

SKOK! pracuje na platforme ONLYOFFICE

 

 

Partneri
Finančná podpora