MeMoirs XX

online

 

MeMoirs XX
je tvorivý kolektív ľudí, ktorý sa zrodil počas prvej vlny pandémie COVID-19 na jar 2020. Kým pokračujú špeciálne opatrenia, pokračujeme aj my. Začali sme jednoducho - zbieraním spomienok prostredníctvom tanca, zvuku a písania. Nevieme, kam smerujeme, ale vieme, že smerujeme k tomu neznámemu spolu.

Všetko to začalo facebookovou skupinou 10. apríla 2020, prostredníctvom ktorej sme zhromažďovali tvorivý materiál (nahrávky jednotlivých pohybov alebo zvukov, kúsky textu).

Nasledoval tvorivý proces:

  • Jaro Viňarský skladal pohybové príspevky do krátkych pohybových sekvencií, ktoré vychádzali každý týždeň v inštruktážnom videu online, aby sa ich mohol ktokoľvek naučiť a kedykoľvek si ich opakovať; ponúkli sme tiež pravidelné online live pohybové hodiny s Jarom;
  • Lukáš Kubičina vytváral zo zvukových príspevkov hudobné skladby, ktoré sprevádzali naše kolektívne choreografie;
  • Jakub Turčan vypracoval spôsob, ako sa hrať s literárnym dielom, ktoré vyplynulo z textových príspevkov.

Po piatich týždňoch zhromažďovania materiálu, odrážajúc vtedajšiu aktuálnu situáciu uvoľňovania protipandemických opatrení, sme sa rozhodli celý projekt posunúť ďalej a začali sme sa pravidelne stretávať na zoome, aby sme tvorili spoločne. Výsledok týchto takzvaných Liberation stretnutí bol uvedený vo forme dvojdňovej účasti MeMoirs XX na festivale Krepí v Záhrade - CNK (Banská Bystrica) na konci leta 2020.

Skupina MeMoirs XX sa naďalej stretáva online - zdieľalame chvíle izolácie, vymieňame si skúsenosti a tvoríme.

Pôvodná idea Alexandry Mirekovej
Zámerom projektu MeMoirs XX je vytvorenie spoločného diela, akéhosi živého pamätníka tohto zvláštneho obdobia pandémie Korona vírusu, ktoré práve zažívame.
Dielo bude vznikať počas nasledujúceho trvania povinnej karantény a nariadených opatrení. Bude zbierkou našich aktuálnych zážitkov a spomienok. Tento živý pamätník bude verejne prezentovaný v priestoroch Záhrady – CNK v období prvých dní po. Bude to v deň, kedy sa budeme môcť vrátiť k bežnému fungovaniu, v deň, kedy sa budeme môcť opäť stretnúť osobne pri príležitosti oslavy umenia, kultúry a života. Takýto deň si bude určite zasluhovať oslavu! Momentálna situácia – život s Koronou/vedľa Korony – sa navždy a silno zapíše do našich spomienok ako udalosť, ktorá ovplyvnila chod spoločnosti a ktorá nás donútila zmeniť svoj pracovný, ale aj osobný život. Odhalila skryté a priniesla nové. A preto si poďme vytvoriť živý pamätník, ktorý bude obrazom tohto obdobia!
Formou živého pamätníka nazvaného MeMoirs XX bude spoločná choreografia, hudobná stopa a text. Tieto memoáre budeme vytvárať postupným pridávaním nových pohybov, zvukov a slov. Nevieme ani len predpokladať, ako dlho bude celý proces tvorby tohto diela trvať...
Každý týždeň budeme zverejňovať krátku časť choreografie a hudby, ktoré budú vytvorené z vašich vlastných nahrávok pohybu, zvukov alebo slov. Taktiež budeme zverejňovať text, ktorý bude zostavený z textových príspevkov.
Choreografiu sa budeme priebežne učiť, aby sme sa mohli v konkrétny „deň po“ stretnúť a spoločne oslavne – až rituálne zatancovať na znak konca pandémie a nového (opatrného) začiatku. Choreografia bude sprevádzaná hudobnou stopou, ktorá bude v sebe spájať rôzne zvuky, nahrávky, vrstvy a zhluky.

 

arrow right
Mohlo by sa Vám páčiť