Toto nie je terapia

Banská Bystrica, Žilina

máj - december 2021

 

 

Cieľom projektu bolo preskúmať význam a vplyv "umeleckej výchovy" formou neformálneho vzdelávania v oblasti súčasného tanca na širokú "netanečnú" verejnosť. V spolupráci s pravidelnými účastníkmi/účastníčkami workshopov zameraných na súčasný tanec, či "fyzické umenie" reflektuje našu spoločnú 3-12 ročnú skúsenosť s takýmto vzdelávaním. Hlavnou líniou projektu bol výskum zameraný na spracovanie spoločných skúseností a spomienok, ale tiež prieskum toho, ako toto neformálne vzdelanie ovplyvnilo ich percepciu súčasného tanca. Druhou líniou bolo pomenovanie vplyvu na ich osobné a pracovné životy. Jedným z hlavných nástrojov výskumu sú spomienkami uložené v ich "netanečných telách". Ďalej sú to video záznamy, či osobné poznámky a zápisky. Môžeme povedať, že tento projekt je pre tvorivý kolektív životne dôležitý. Je to takmer tretina ich života, počas ktorej sa napriek odlišným životom spoločne stretávajú s tancom a so sebou. Za toto obdobie sa posunuli niekam ako ľudia, ako charaktery a najmä ako telá. Čoho všetkého sú schopné tieto "netanečné" telá s toľkými tanečnými skúsenosťami? Ako nazerajú na umenie aj vďaka/napriek tomu? Ako toto obdobie ovplyvnilo medziľudské vzťahy?

Zaujíma ich, načo všetko to je dobré.

 

 

Výskum používal tieto metódy:

Anketa - dotazník (zúčastnilo sa 39 respondentov, ktorí majú osobnú skúsenosť s pohybovými workshopmi určených netanečnej verejnosti)
Vyhodnotenie dotazníka

Fyzický výskum (zúčastňuje sa 7-6 výskumníkov) - tvorivý tím absolvoval spolu 7 tvorivých víkendov, kde dlhodobí účastníci workshopov aplikovali svoje skúsenosti a znalosti.

Diskusia s lektormi: Zaujímal nás tiež pohľad samotných lektorov týchto workshopov, ich motiváciu, skúsenosti s netanečníkmi. Boli takéto skúsenosti prínosom aj pre nich? 


 

Poďakovanie
Barbare Immerovej, Renáte Jurčovej, Kataríne Balškovičovej, Kataríne Onderkovej, Barbare Rusnákovej, Kamilovi Mihalovi, Lukášovi Kubičinovi, Jarovi Viňarskému, Jakubovi Turčanovi, Davidovi Javorskému, Bashke Jombíkovej, Stanici – Záriečie, Rezidencii Pod Javory v Komařicích a Záhrade – cnk.

 

arrow right
Mohlo by sa Vám páčiť