Vzdelávanie

SKOK! od samého začiatku ponúka rôzne vzdelávacie formáty vedené spravidla profesionálmi súčasného performatívneho umenia, ktoré sú určené širokej verejnosti. Spomedzi nich má najdlhšiu tradíciu tzv. WORKSHOW - workshop vedený tvorcami predstavenia, ktoré majú jeho účastníci možnosť zhliadnuť na úvod. Medzi ďalšie vzdelávacie aktivity, zyčajne časovo rozsiahlejšie patria napríklad Lalita alebo workshopy v spolupráci s festivalom Kiosk.