Interpellation

2021-03-26 Online / Záhrada - Centrum nezávislej kultúry, Banská Bystrica

post-tanečná premiéra online

 

Tanečná inscenácia INTERPELLATION sa zaoberá otázkami tela a telesnosti v kontexte súčasného tanca so zameraním sa na post-dance vo vzťahu k ideologickému priestoru.
Premiéra INTERPELLATION je semiotickou pohybovou hrou, podmieneným tvarom na pomedzí inštitucionálnej kritiky a storytellingu pre tri tanečníčky. Môže byť prezentované v rôznych formálnych podobách a kontextoch. Reflektuje a odhaľuje procesy svojho vzniku, pričom ale nie je dielom popisným ani vysvetľujúcim. Pozoruje vzťahy identít a hierarchických štruktúr na úrovni jazyka (choreografie), pretože práve jazyk totiž umožňuje zaručiť interpelácii jej konkrétnu povahu a schopnosť sa obracať ku konkrétnym indivíduám, ktoré transformuje na konkrétne subjekty.

Koncept, choreografia, zvuk, scénografia, kostýmy: Tomáš Moravanský
Interpretácia: Miriam Budzáková, Nikola Majtánová, Simona Štangová

Produkcia: TRAKT, SKOK!
Projekt vznikol v spolupráci: INSTITUT INSTITUT, Dům umění města Brna, Brno Artist in Residence, Stanica Žilina-Záriečie, Divadlo Pôtoň, Galerie TIC, Galerie XY, Fakulta výtvarných umění VUT v Brně, Záhrada - Centrum nezávislej kultúry

 

 

Supported using public funding by Slovak Arts Council - the main partner of the project O umeni tela 2020.

Photo: Katarína Baranyai

arrow leftarrow right